Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

เว็บบอร์ดปรึกษาแนะนำ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 1

Week 18

Month 116

All 29310

Currently are 112 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

พิธีบรรพชาอุปสมบท

พิธีบรรพชาอุปสมบท

การเตรียมการ

          บริขาร ๘ ได้แก่

                    - ผ้าจีวร

                    - ผ้าสังฆาฏิ

                    - ผ้าสบง

                   - บาตรพร้อมถลกบาตร (ถุงบาตร)

                   - มีดโกน

                   - เข็มเย็บผ้าพร้อมด้าย

                   - ประคดเอว

                   - กระบอกกรองน้ำ (ธมกรก)

          เครื่องบริวาร

                   เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ จะมีมากน้อยเพียงไรสุดแต่ความจำเป็นของแต่ละบุคคล เช่น เสื่อ ที่นอน(ไร้นุ่น) หมอน มุ้ง ผ้าห่มนอน ผ้าสบงและผ้าจีวร(เอาไว้ผลัดเปลี่ยน) รองเท้า (ไม่หุ้มส้น) ร่มกันแดดกันฝน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันเป็นต้น

          ไทยธรรม

          ไทยธรรมถวายพระอุปัชฌาย์

                   - เครื่องสักการะ (ธูปเทียนแพและดอกไม้กระทง)

                   - เครื่องสักการะขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์ (ธูปเทียนแพและดอกไม้กระทง)

                   - ผ้าไตร (มีหรือไม่มีก็ได้)

                   - ซองใส่ปัจจัยหรือใบปวารณา

          ไทยธรรมถวายพระคู่สวด

                   - ผ้าไตร (มีหรือไม่มีก็ได้)

                   - เครื่องสักการะ(ดอกไม้ธูปเทียน ๒ ชุด สำหรับขอศีลและถวายท่าน)

                   - เครื่องไทยธรรม ๒ ชุด

                   - ซองปัจจัยหรือซองใบปวารณา

          ไทยธรรมถวายพระอันดับ

                   - เครื่องไทยธรรม

                   - ดอกไม้ธูปเทียน

                   - ซองปัจจัยหรือซองใบปวารณา

                   (ทั้งหมดนี้จัดตามจำนวนพระอันดับ)

          เครื่องประกอบ

                   - ผ้านุ่งนาค

                   - พานแว่นฟ้าวางไตร

                   - ตาลปัตร

                   - ย่าม

                   - ดอกไม้คลุมไตร

                   - เหรียญบาทโปรยทาน (พอสมควร)

                   - ดอกบัว ๓ ดอก พร้อมธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม (สำหรับนาค)

 

การปฏิบัติ (ตัวอย่างนี้เป็นการอุปสมบทหมู่ของข้าราชการกองทัพอากาศ)

          - พิธีโกนผมนาค

          - พิธีมอบผ้าไตรแก่นาค (บิดามารดาเป็นผู้มอบ)

          - พิธีแห่นาครอบอุโบสถ

          - พิธีวันทาเสมา

          - พิธีอุปสมบท โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

                   - ประธานฯ     จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง (ถ้าสถานที่ไม่อำนวย

                                     ประธานสงฆ์เป็นผู้จุด)

                   - อศจ.           อาราธนาศีล –รับศีล

                   - ประธานฯ     ทำพิธีมอบผ้าไตรแก่นาคประมาณไม่เกิน ๕ นาค พอเป็นพิธี

                   - ประธานฯ     ประเคนเครื่องไทยธรรม และผ้าไตรแก่พระอุปัชฌาย์

                   - น.ผู้ใหญ่       ประเคนเครื่องไทยธรรม และผ้าไตรแก่พระคู่สวด

                   - พระสงฆ์      อนุโมทนา

                   - ประธานฯ     กรวดน้ำรับพร

                   (เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว ประธานจะอยู่ร่วมพิธีต่อไปหรือจะกลับก็ได้)

                   - พระสงฆ์      ดำเนินพิธีอุปสมบทกรรมต่อไปจนเสร็จ

 

การปฏิบัติ (พิธีอุปสมบททั่วไป)

          - โกนผมนาค

          - แห่นาครอบอุโบสถ

          - วันทาเสมา

          - นาคเข้าสู่อุโบสถ

          - นาคนั่งคุกเข่ากราบพระ ๓ ครั้ง

          - ได้เวลาอันควร นาครับผ้าไตรจากบิดามารดา (หันหน้าไปทางบิดามารดา คุกเข่ากราบ ๓ ครั้ง แล้วยื่นมือไปรับผ้าไตรจากบิดามารดา)

          - นาคอุ้มผ้าไตร ถือเครื่องสักการะเดินเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์

          - พระอุปัชฌาย์ดำเนินกรรมวิธีของท่านเสร็จแล้ว

          - นาคออกไปด้านหลังอุโบสถหรือพระอุโบสถ เปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งห่มสบงจีวร

          - บิดามารดามอบตาลปัตรแก่นาค

          - นาคประเคนตาลปัตรและเครื่องสักการะแก่พระคู่สวดเพื่อขอศีล

          - บิดามารดาประเคนบาตรแก่สามเณร ๆ อุ้มประคองบาตรเดินเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์

          - พระอุปัชฌาย์และพระคู่สวดดำเนินพิธีอุปสมบทกรรมจนเสร็จ

          - ประเคนเครื่องไทยธรรมแก่พระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด และพระอันดับ

          - พระสงฆ์อนุโมทนา

          - พระใหม่และเจ้าภาพกรวดน้ำ รับพร

เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ ข้อปฏิบัตินี้เป็นเพียงพิธีการหนึ่งเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ควรปรับให้เข้ากับประเพณีท้องถิ่นนั้นด้วย