Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

เว็บบอร์ดปรึกษาแนะนำ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 1

Week 18

Month 116

All 29310

Currently are 161 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

พิธีตั้งศาลพระภูมิ

พิธีตั้งศาลพระภูมิ

๑. การเตรียมการ

            -หาฤกษ์

            -เตรียมพื้นที่ (กว้าง-ยาว ๑ วา สูง ๙ นิ้ว)

            -ศาลพระภูมิ ๑ หลัง

            -เจว็ด (เทวรูป) ๑ ชุด

            -ตุ๊กตาชายหญิง อย่างละ ๑ ชุด

            -ตุ๊กตาช้างม้า อย่างละ ๑ ชุด

            -แจกันพร้อมดอกไม้ ๑ คู่

            -เชิงเทียนพร้อมเทียน ๑ คู่

            -กระถางธูป ๑ ที่

            -ทองคำเปลว ๓ แผ่น พร้อมกระเทียมทาปิดทอง ๑ หัว

            -แป้งเจิม ๑ ที่

            -ผ้าแพร ๑ ผืน

            -น้ำมนต์ ๑ ขัน

            -ทรายเสก ๑ ขัน

            -ธูป

            -โต๊ะเครื่องสังเวยเทวดา ปูผ้าขาว ๑ ชุด ให้เพียงพอ

เครื่องสังเวยเทวดา มีดังนี้

            -บายศรีปากชาม ๑ คู่

            -ไข่ต้มปอกเปลือก ๒ ฟอง (เสียบไว้บนยอดบายศรี)

            -หัวหมูหรือหมูนอนตอง ๑ ที่

            -ไก่ต้ม ๑ ตัว

            -เป็ดต้ม ๑ ตัว

            -ปลาซ่อนแป๊ะซะ ๑ ตัว

            -มะพร้าวอ่อน เฉือนเปลือก ๑ ผล

            -กล้วยน้ำว้าสุก ๑ หวี

            -ขนมต้มแดงต้มขาว อย่างละ ๑ ที่

            -ผลไม้ตามฤดูกาล ๑ ที่ (หลายๆอย่างรวมกัน ไม่ต้องปอกเปลือก)

            -ข้าวสุก ๑ จาน

            -น้ำดื่ม ๑ แก้ว

๒. การปฏิบัติ

            (เมื่อถึงเวลาฤกษ์)

            พิธีกร    -ลงยันต์ที่เจว็ด

                        -เจิมเจว็ด

                        -เจิมตุ๊กตาชายหญิง และช้างม้า

                        -ลงยันต์ เจิมและปิดทองที่เสาศาลพระภูมิ และลงยันต์ที่ผนังด้านในศาลพระภูมิ

            เจ้าภาพ             -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา (ที่ตั้งไว้บริเวณประกอบพิธี)

                                    อธิษฐานเพื่อความเป็นมงคล

            พิธีกร                -โปรยทรายเสก และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่หลุมเสาศาลพระภูมิ

            คนงาน              -ยกเสาวางศาลพระภูมิ (ตั้งเสาให้มั่นคง)

            พิธีกร                -วางเจว็ดพร้อมตุ๊กตาต่างๆ ภายในสาลพระภูมิ

                                    -เชิญเทวดาขึ้นศาลพระภูมิ

            เจ้าภาพ             -ผูกผ้าแพรที่เสาศาลาพระภูมิ

                                    จุดธูปเทียนที่โต๊ะสังเวยบูชา ถวายเครื่องสังเวยแด่เทวดา แล้วอธิษฐาน

                                    เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและขออำนาจเทวดาคุ้มครองรักษา

            พิธีกร                -กล่าวคำสังเวยเทวดา

                                    เสร็จพิธี

หมายเหตุ

            -เจ้าภาพเตรียมผ้าขาว ๒ ผืน ยาว ๓ เมตร ๑ ผืน และ ๒.๕ เมตร ๑ ผืน พร้อมทั้งดินสอดำ ๑

            แท่ง และเงินบูชาครู ๙ บาท มอบให้ผู้ประกอบพิธี

            -แจกันดอกไม้ เชิงเทียน กระถางธูป ที่ใช้กับโต๊ะสังเวยนั้น เมื่อเสร็จพิธีแล้วนำไปตั้งไว้บูชาประจำศาลพระภูมิต่อไป

            -ถ้ามีการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมด้วย พระสงฆ์จะเป็นผู้โปรยทรายประพรมน้ำพระพุทธมนต์

            และแผ่เมตตาให้

            -การตั้งศาลพระภูมิ เจ้าของบ้านมีความประสงค์จะให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาคนในครอบ

            ครัว จึงควรตั้งหันหน้าศาล ไปในทิศทางที่เหมาะสม ตามศักดิ์และฐานะของเจ้าบ้าน

            -การตั้งศาล ไม่ควรให้ร่มไม้หรือเงาบ้านทับศาล หรือไม่ควรตั้งศาลให้กิ่งไม้ปกคลุมศาล

            (ยกเว้นบางกรณี)

คำกล่าวอัญเชิญเทวดาขึ้นศาล

            เทวะตา อะภิปูเชมิ                     เทวะตา จะ นะมามิหัง

            เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ              สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

            สัพเพ เทวานุโมทันตุ                   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

            อิมิสสัง จิตตะสาลายัง               ติฏฐันตุ สัพพะเทวะตา

            อัมเห จะ อะนุรักขันตุ                สะทา โสตถี ภะวันตุ โน ฯ

            ข้าพเจ้า ขอบูชายิ่ง ซึ่งเทวดาทั้งหลาย และขอนอบน้อมด้วยความเคารพ วันนี้ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรและบริวาร ได้จัดสร้างศาลและบุญสมบัติมีประมาณเท่านี้ เพื่ออุทิศเป็นเทวตาพลีแล้ว

            ขอภุมเทวดาทั้งหลาย ได้โปรดสถิตยังศาลอันวิจิตรงดงามนี้ให้เป็นที่เกษมสำราญแล้ว

            โปรดอภิบาลตามคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายมีท่านเจ้าภาพผู้สร้างศาลและบริวารทุกคนให้ได้ประสบแต่สิ่งอันเป็นศุภมงคลและความสุขสวัสดี ตลอดกาลนานเทอญ

คำสังเวยเทวดา

            นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

            สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข   วิมาเน

            ทีเป รัฏเฐ   จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ

            เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม

            ยักขะคันธัพพะนาคา   ติฏฐันตา สันติเก ยัง มะมะ วะระวะจะนัง

            สาธะโว ตัง   สุณันตุ

            อายาจะนะกาโล             อะยัมภะทันตา

            อายาจะนะกาโล             อะยัมภะทันตา  

            อายาจะนะกาโล             อะยัมภะทันตา

            ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่ง พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ผู้เป็นมงคลในโลก

            ด้วยวันนี้เป็นศุภวารดิถีอันเป็นมงคลเจ้าภาพได้ดำเนินการจัดสร้างคฤหาสน์อันสวยงามวิจิตรตระการตาถวายแด่ภุมเทวดาผู้สิงสถิต ณ สถานที่อาณาบริเวณแห่งนี้ จึง ณ โอกาสอันเป็นมงคลนี้ เจ้าภาพได้จัดเครื่องสังเวยเป็นเทวตาพลีไว้แล้ว จึงขออัญเชิญเทวดาทั้งหลาย มีพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง พระภูมิเจ้าที่ ตลอดถึงเทวดาผู้สถิตทั่วแว่นแคว้นแดนภูเขา พื้นเมทนี มวลนที และท้องนภากาศทุกแห่งหน ได้โปรดเสด็จมารับเครื่องสังเวยที่ได้จัดถวายไว้นี้

            ด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันเป็นมิ่งมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพลานุภาพแห่งบุญกุศลที่เจ้าภาพได้บำเพ็ญมา จึงขอเทวดาทั้งหลายดังที่ได้เอ่ยนามมานี้ ได้โปรดอภิบาลรักษาและอำนวยอวยชัยให้ (ออกชื่อและนามสกุลเจ้าภาพ) พร้อมทั้งบริวารให้มีความสุขเกษมศานต์ ประสบแต่สิ่งอันเป็นสรรพมิ่งมงคลตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ