Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

เว็บบอร์ดปรึกษาแนะนำ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 1

Week 18

Month 116

All 29310

Currently are 66 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

พิธีบูชาพระภูมิ

พิธีบูชาพระภูมิ

๑. การเตรียมการ

            -สำรับอาหารคาว-หวาน ๑ สำรับ (เหมือนสำรับพระพุทธ)

            -เครื่องสังเวย(ตามความเหมาะสม)

            -ดอกไม้ ธูป เทียน(เหมือนบูชาพระ นอกจากธูปใช้ ๑ ดอก)

๒. การปฏิบัติ    

            -ตั้งโต๊ะปูผ้าขาว หน้าศาล บริเวณบ้านที่สะอาดเหมาะสม

            -เพื่อวางสำรับอาหาร(หรือวางสำรับบนศาล ถ้ามีที่ว่างพอ)

            -จุดธูปเทียน

            -พนมมือกล่าวคำบูชา ดังนี้ “อิมินา โสทะเกนะ โภชะเนนะ ภุมมะเทเว ปูเชมิ” ข้าพเจ้าขอบูชาภุมเทวดาด้วย โภชนะพร้อมทั้งน้ำนี้

            -(ถ้าบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน ไม่มีอาหารกล่าวคำบูชาดังนี้ “อิมินา สักกาเรนะ ภุมมะเทเว

            ปูเชมิ” ข้าพเจ้าขอบูชาภุมเทวดาด้วยเครื่องสักการะนี้)

            -ลาสำรับพระภูมิ (เมื่อธูปหมดดอก) ดังนี้ “อิมัง เสสัง มังคะลัง ยาจามิ” ข้าพเจ้าขอส่วนที่

            เหลืออันเป็นมงคลนี้ (แล้วยกสำรับเก็บได้)

หมายเหตุ         

            -คำบูชาที่ว่าไว้นั้น เป็นเพียงแนวหนึ่ง ผู้บูชาอาจใช้คำอื่นๆ ที่บ่งถึงภุมเทวดา ตามที่ตนถนัด

            -การบูชาด้วยเครื่องสักการะกระทำได้ทุกโอกาส (ถ้ามีการบูชาพระด้วย ให้กระทำหลังจากการบูชาพระเสร็จแล้ว)