Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

เว็บบอร์ดปรึกษาแนะนำ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 1

Week 18

Month 116

All 29310

Currently are 144 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

พิธีพุทธาภิเษก

พิธีพุทธาภิเษก

๑. การเตรียมการ

            -เทียนชัย ๑ เล่ม หนัก ๘๐ บาท(ไส้ ๑๐๘ เส้น สูงเท่าความสูงของประธานในพิธีหรือเจ้าภาพ)

            -เทียนมงคล ๑ เล่ม หนัก ๑๐ บาท (ไส้มีจำนวนเส้นเกินกว่าอายุ ประธานฯ หรือเจ้าภาพ สูง

            เท่าความยาวรอบศีรษะของประธานฯหรือเจ้าภาพ)

            -เทียนพุทธาภิเษก ๒ เล่ม หนักเล่มละ ๓๒ บาท (ไส้ ๕๖ เส้น สูงประมาณกึ่งหนึ่งของเทียนชัย)

            -เทียนนวหรคุณ ๙ เล่ม หนักเล่มละ ๒ บาท (ไส้ ๙ เส้น)

            -เทียนหน้าพระพุทธาภิเษก ๒ เล่ม (ขนาดและน้ำหนักเหมือนเทียนนวหรคุณ)

            -เทียนโต๊ะหมู่บูชาพระประธาน ๒ เล่ม ขนาดพองามน้ำหนัก ประมาณเล่มละ ๕ บาท

            -ธูปหอม ๓ ดอก

            -เทียนหนัก ๖ สลึง ๒๘ เล่ม (ไส้ ๙ เส้น)

            -ธูปจีนดอกเล็กสำหรับปักเครื่องสังเวยเท่าจำนวนสิ่งของ

            -เทียนบูชาพระรัตนตรัย ๑๐๘ เล่ม หนักเล่มละ ๒ สลึง

            -ธูป ๑๐๘ ดอก

            -กำหญ้าคาพรมน้ำมนต์ ๑ กำ

            -ใบพลู ๗ ใบ (สำหรับดับเทียนชัย ใส่พานเตรียมไว้)

            -แป้งเจิม ๑ ที่

            -เครื่องสังเวย

            -ตู้ใส่เทียนชัย (กันลม มิให้เทียนชัยดับ)

๒. การปฏิบัติ

            วันแรก เมื่อใกล้จะถึงเวลาฤกษ์จุดเทียนชัย(มักเป็นเวลาบ่าย)

            ประธานสงฆ์      -เจิมเทียนชัย เทียนพุทธาภิเษกและเทียนมงคล

            เจ้าภาพ             -จุดเทียนหน้าพระประธาน รับศีล

            ประธานสงฆ์      -จุดเทียนชัย เมื่อถึงเวลาฤกษ์

            พระสงฆ์            -สวดคาถาจุดเทียนชัย

            พิธีกร                -อาราธนาพระปริตร

            พระสงฆ์            -เจริญพระพุทธมนต์

            เจ้าภาพ             -จุดเทียนมงคลและเทียนนวหรคุณ (เมื่อจบบทนโม จะเริ่มบทสรณคมน์)

                                    -จุดธูปอย่างละ ๑ เรื่อยไปในระหว่างทึ่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนครบ

                                    ๑๐๘

                                    -จุดเทียนที่เตียงสวดพุทธาภิเษก (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ)

                                    จุดเทียนพุทธาภิ เษกทั้ง ๒ เล่มข้างเทียนชัย

            พระ ๔ รูป          -สวดพุทธาภิเษกเรื่อยไป (อาจเปลี่ยนกันสวดเป็นสำรับๆก็ได้) จนกว่าเทียน

                                    จะหมดเล่ม (ประมาณตลอดคืน)

            พระนั่งปรก        -ขึ้นสู่ธรรมาสน์ นั่งขัดสมาธิบริกรรมภาวนา

            วันที่สอง            (เมื่อพร้อมแล้ว)

            เจ้าภาพ             -ดับเทียนชัย โดยใช้ใบพลู ๗ ใบ ที่เตรียมไว้ดับ

            พระสงฆ์            -สวดคาถาดับเทียนชัย

เสร็จพิธี

 

ตัวอย่างกำหนดการ

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล

พระบูชาหลวงพ่อเพชรและพระเครื่องหลวงพ่อเพชร

ณ บริเวณมณฑลพิธีวิหารหลวงพ่อเพชร บน.๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๓.๐๙ น.

................................................

เวลา ๑๓.๐๐ น.ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ จุดกำหนดบริเวณมณฑลพิธี

เวลา ๑๓.๐๕ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป พร้อม ณ อาสน์สงฆ์

เวลา ๑๓.๐๙ น.ประธานในพิธี ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง

-          ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล

-          ประธานสงฆ์ให้ศีล

-          ประธานและผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล

-          ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร

-          พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์-ธรรมจักรจบแล้ว

-          จนท.ฝ่ายพิธีการเทียบปัจจัยไทยธรรม

-          ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์

-          พระสงฆ์อนุโมทนา

-          ประธานและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล

เวลา ๑๓.๔๙ น.   พระเกจิอาจารย์ ๘ รูปพร้อม ณ ธรรมาสน์นั่งปรก

-          พระพิธีธรรม ๔ รูป พร้อม ณ เตียงสวดคาถาพุทธาภิเษก

-          ประธานในพิธี ฯ จุดเทียน ๒ เล่มหน้าพระประธาน

-          ประธาน ฯ จุดเทียนมงคล ๑ เล่ม

-          ประธาน ฯ จุดเทียนนวหรคุณ ๙ เล่ม

-          ประธาน ฯ จุดธูปเทียนหน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดคาถาพุทธาภิเษก

-          ประธาน ฯ ถวายโถกระแจะ ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัยและเจิมเทียนพุทธาภิเษก

-          ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและจุดเทียนพุทธาภิเษก

-          พระพิธีธรรมสวดคาถาจุดเทียนชัย

-          ศาสนพิธีกรอาราธนาธรรม

-          พระพิธีธรรมสวดคาถาพุทธาภิเษกครบ ๓ จบแล้ว

-          ศาสนพิธีกรเชิญพานใบพลู ๗ ใบ ให้ประธานพระเกจิดับเทียนชัย

-          พระพิธีธรรมสวดคาถาดับเทียนชัย

-          ประธานพระเกจิประพรมน้ำพระพุทธมนต์

-          ประธาน ฯ โปรยดอกไม้มงคล

                   -   พระเกจิอาจารย์พรมน้ำพระพุทธมนต์หน้าธรรมาสน์ที่โต๊ะวัตถุมงคล

-          ประธาน ฯ ถวายปัจจัยไทยธรรมพระเกจิอาจารย์นั่งปรก

-          ประธาน ฯ ถวายปัจจัยไทยธรรมพระพิธีธรรม

-          พระสงฆ์อนุโมทนา

-          ประธาน ฯ และผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร

-          ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

-          พระสงฆ์นอกนี้(พระพิธีธรรม)เจริญชัยมงคลคาถา

-          ประธานในพิธี ฯ กราบพระที่หน้าโต๊ะหมู่ ๓ ครั้ง

-          เป็นเสร็จพิธี

...........................................................................

 

แผนผังการจัดสถานที่

พิธีพุทธาภิเษกในอุโบสถ

พระประธาน

                                                                                     --- --- โต๊ะหมู่บูชา

                                                                                   ---   ---- เทียนหน้าพระประธาน ๒   เล่ม

 

                                                                    ------- เทียนมงคล ๑ เล่ม

 

                                                                   ----     --- เทียนนวหรคุณ ๙ เล่ม

                                                   ----   ---- เชิงเทียนและกระถางธูปจุดบูชาพระรัตนตรัย ๑๐๘

               นั่งปรก                                         นั่งปรก                               นั่งปรก

โตะปูผ้าขาว   วางพระพุทธรูป หรือโลหะ

ที่จะใช้หล่อพระ พระเครื่องรางของขลัง

อื่นๆที่เข้าพิธี มีราชวัติฉัตรธง

และวงด้ายสายสิญจน์

 

              นั่งปรก                                       นั่งปรก                               นั่งปรก    

 

                 เทียนชัยพร้อมตู้

                   ตุ่มมังกร ๒ ตุ่ม มีน้ำ   มีเทียนพุทธาภิเษก

                       ปักอยู่ในเชิงเทียนแช่อยู่ในน้ำ

                                                             โต๊ะวางธูปเทียนและดอกไม้

                                                                       ตู้พระธรรม

                                                           เตียงสวดพุทธาภิเษก