Get Adobe Flash player

กองอนุศาสนาจารย์

จริยศึกษา

เว็บบอร์ดปรึกษาแนะนำ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 1

Week 18

Month 116

All 29310

Currently are 85 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วารสารช่อคูณ

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

พิธีโกนจุก

พิธีโกนจุก

๑. การเตรียมการ

            (นิมนต์พระสงฆ์ ๕ หรือ ๙ รูปตามประสงค์)

            -โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ(เหมือนทำบุญทั่วไป)

            -พานใส่ใบบัว มีมีดโกนและกรรไกร

            -ด้ายผู้ข้อมือ แป้งเจิม

            -เครื่องดื่ม ภัตตาหารถวายพระ

            -ไทยธรรม

๒. การปฏิบัติ     (ก่อนกำหนดพิธีสงฆ์)

            -โกนผมเด็กให้เกลี้ยงเหลือไว้แต่จุก

            -แบ่งจุกออกเป็น ๓ ปอย ประดับจุกตามสมควร

            -แต่งตัวออกเป็น ๓ ปอย ประดับจุกตามสมควร

            -แต่งตัวเด็กด้วยชุดเสื้อผ้าใหม่

            (เมื่อถึงกำหนดเวลาพิธีสงฆ์)

เจ้าภาพ             -นำเด็กเข้าอยู่ในวงสายสิญจน์ โยงสายสิญจน์มาที่จุกเด็ก

                        -อาราธนาศีล รับศีล

                        -อาราธนาพระปริตร ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์

                        -จุดเทียนน้ำมนต์ (เมื่อพระเจริญพระพุทธมนต์ ถึงบท “อะเสวนา….”)

ประธานสงฆ์      -ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่จุกเด็ก (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท” ชะยันโต

                        …..) แล้วใช้กรรไกราขริบจุกเด็ก ๑ ปอย

เจ้าภาพ             -นำเด็กออกมาข้างนอก นั่ง ณ ที่จัดไว้ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ)

                        -ผู้ใหญ่ในตระกูลตัดจุกเด็ก ๑ ปอย และบิดาเด็กตัด ๑ ปอย แล้วโกนจนเกลี้ยง

                        -รดน้ำให้เด็ก (ใช้น้ำพระพุทธมนต์ผสม) ผู้อาวุโสรดก่อนให้เด็ก แล้วคนอื่นๆ รดต่อๆ

                        กันไปจนเสร็จสิ้น

                        -ประแป้ง แต่งตัว เจิมหน้า ผูกข้อมือเด็ก

                        -ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์(พระสงฆ์ฉันเสร็จ)

                        -ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมให้เด็ประเคนด้วยมือเขาเอง

พระสงฆ์            -อนุโมทนา

เจ้าภาพ             -กรวดน้ำ รับพร รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                        เสร็จพิธี

หมายเหตุ

            -จุกที่ตัดให้ใส่ในใบบัว นำไปลอยน้ำตามที่เห็นสมควร