๔ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ (ป.ธ.๕, พธ.บ., รม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง แสดงพระธรรมเทศนา แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพอากาศ ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา" โดยมี น.ท. วุฒิพงษ์ คุ้มจั่น  เป็นประธาน ณ หอประชุมกานตรัตน์  ณ หอประชุมกานตรัตน์ 

 

001

 

003

 

002

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20200214
  17 กุมภาพันธ์ 2563
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจสอบสภาพอาคารบ้านพักรับรอง ทอ.๕ อาคารที่พักนักกีฬา
 • A20200207-2
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  พิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์
 • A20200209
  12 กุมภาพันธ์ 2563
  การประชุมทบทวนโครงการช่วยเหลือเพื่อความมั่นคง
 • A20200211-2
  12 กุมภาพันธ์ 2563
  สำรวจพื้นที่จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • A20200211
  12 กุมภาพันธ์ 2563
  กองทัพอากาศเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • A20200207
  12 กุมภาพันธ์ 2563
  รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและการศึกษากองทัพอากาศ เพื่อมูลนิธิบุพการีทหารอากาศ
 • D20200217
  17 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  13 กุมภาพันธ์ 2563
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  04 กุมภาพันธ์ 2563
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • D20200131
  31 มกราคม 2563
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายห้องถ่ายรูปบุคคล กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • D20200122
  22 มกราคม 2563
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  16 ธันวาคม 2562
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20200217
  17 กุมภาพันธ์ 2563
  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศครั้งแรก ในประเทศไทย ขนส่งไปรษณีย์จากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี
 • C20200102-2
  02 มกราคม 2563
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200214
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  ผลการปฏิบัติงานคณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
 • C20200213
  13 กุมภาพันธ์ 2563
  กองทัพอากาศขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดงานประชุมสัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี พ.ศ.2563
 • C20200205
  05 กุมภาพันธ์ 2563
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200203
  05 กุมภาพันธ์ 2563
  3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
 • E20191202
  03 ธันวาคม 2562
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  30 ตุลาคม 2562
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.