๐๘ ธ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.อ.เจริญ ทุ่งกลาง อศจ.บน.๕ ปฏิบัติพิธีวันที่ระลึก "สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. พร้อมด้วย พ.ญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. พร้อง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในการนี้ น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ คุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๕ ให้การต้อนรับ ทั้ง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ผู้ใหญ่ ทอ. วีรชนพร้อมครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธ.ค. ๒๔๘๔ ณ กองบิน ๕ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20200214
  17 กุมภาพันธ์ 2563
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจสอบสภาพอาคารบ้านพักรับรอง ทอ.๕ อาคารที่พักนักกีฬา
 • A20200207-2
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  พิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์
 • A20200209
  12 กุมภาพันธ์ 2563
  การประชุมทบทวนโครงการช่วยเหลือเพื่อความมั่นคง
 • A20200211-2
  12 กุมภาพันธ์ 2563
  สำรวจพื้นที่จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • A20200211
  12 กุมภาพันธ์ 2563
  กองทัพอากาศเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • A20200207
  12 กุมภาพันธ์ 2563
  รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและการศึกษากองทัพอากาศ เพื่อมูลนิธิบุพการีทหารอากาศ
 • D20200217
  17 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  13 กุมภาพันธ์ 2563
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  04 กุมภาพันธ์ 2563
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • D20200131
  31 มกราคม 2563
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายห้องถ่ายรูปบุคคล กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • D20200122
  22 มกราคม 2563
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  16 ธันวาคม 2562
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20200217
  17 กุมภาพันธ์ 2563
  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศครั้งแรก ในประเทศไทย ขนส่งไปรษณีย์จากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี
 • C20200102-2
  02 มกราคม 2563
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200214
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  ผลการปฏิบัติงานคณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
 • C20200213
  13 กุมภาพันธ์ 2563
  กองทัพอากาศขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดงานประชุมสัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี พ.ศ.2563
 • C20200205
  05 กุมภาพันธ์ 2563
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200203
  05 กุมภาพันธ์ 2563
  3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
 • E20191202
  03 ธันวาคม 2562
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  30 ตุลาคม 2562
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.