๒๓ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น. น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้บูรณะฐานพระพุทธรูปคุ้มเกล้าฯ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำ รพ.ฯ พร้อมอัญเชิญองค์พระที่ได้ลงรักปิดทอง และเปลี่ยนผ้าห่มพระประธานใหม่เพื่อประดิษฐาน ณ ฐานชุกชีแห่งใหม่ โดยมี พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หน.นขต.ฯ และ ขรก., ลจ., พนง.ราชการ สังกัด พอ. ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอพระ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

 

002

 

003

 

005

 

006

 

007

 

008