กอศ.ยศ.ทอ.จัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

meditation 001

 

meditation 002

 

meditation 003

 

meditation 004

 

meditation 005

 

meditation 006

 

meditation 007

 

meditation 008

 

meditation 009

 

meditation 010

 

meditation 011

 

meditation 012