กอศ.ยศ.ทอ. ทำการซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เม.ย.๖๒ 

nirapai 001

 

nirapai 002

 

nirapai 003

 

nirapai 004

 

nirapai 005

 

nirapai 006

 

nirapai 007

 

nirapai 008

 

nirapai 009