กอศ.ยศ.ทอ. ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เม.ย.๖๒ ณ กอศ.ยศ.ทอ.

train 002

train 003

 

train 004

 

train 005

 

train 006

 

train 007

 

train 008