พล.อ.อ.ประสงค์ ดวงเดือน ผทค.พิเศษ ทอ. ผู้แทน ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยข้าราชการทหารอากาศ

เมื่อวันพุธที่ ๘ เม.ย.๖๒ ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร

 pray 001

 

pray 002

 

pray 007

 

pray 008

 

pray 003

 

pray 004

 

pray 005

 

pray 006

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด