กอศ.ยศ.ทอ.ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ ณ บริเวณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

  P5131038 800 600

 

P5131040 800 600

 

P5131043 800 600

 

 

P5131050 800 600

 

P5131053 800 600

 

P5131055 800 600

 

P5131063 800 600

 

P5131081 800 600

 

P5131087 800 600

 

P5131090 800 600

 

P5131093 800 600

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด