๑๕ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. กองอนุศาสนาจารย์ นิมนต์พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง วิถีแห่งภาวนา แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด สอ.ทอ., รร.นนก., พอ., สก.ทอ., ขส.ทอ.

P5151324 800 600

 

P5151378 800 600

 

P5151369 800 600

 

P5151371 800 600

 

 

P5151383 800 600

 

P5151391 800 600

 

P5151394 800 600

 

P5151425 800 600

 

P5151403 800 600

 

P5151423 800 600

 

P5151432 800 600

 

P5151448 800 600

 

P5151450 800 600