๑๗ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๕๐๐ น. น.ท.กิตติบดี ทรัพย์เจริญ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ฯ ปฏิบัติหน้าที่นำข้าราชการ สอ.ทอ.เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณพุทธสถาน สอ.ทอ. 

 

003 800 600

 

004 800 600

 

001 800 600

 

002 800 600

  

005 800 600