๑๘ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๖๐๐ น. น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.กฤษณพล ปราบพาล อศจส.กอศ.ยศ.ทอ. และ อศจ.ยศ.ทอ. นำพา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นายทหารนักเรียน กองทัพอากาศ ปฏิบัติพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ท่าดินแดง

 

001 800 389

 

002 800 600

 

003 800 389

 

004 800 600

  

005 800 600

 

006 292 600

 

007 450 600

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด