๒๑ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๖๐๐ น. น.อ.สุรรัตน์ จันทะนาข่า, ร.ท.ทองใบ ปัตตายะโส, ร.ต.ธนพล ศรีบุญเรือง  อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวงงานคอนเสิร์ต​ทัพ​ฟ้าคู่ไทย​ เพื่อชัยพัฒนา​ โดยมี พล.อ.อ. ภานุพงศ์ เสยยงคะ  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ  เป็นประธาน ณ บก.ทอ.


001 800 534

 

002 800 534

 

003 800 534

 

004 800 534

  

005 800 534

 

006 800 534

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด