๒๑ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. น.ท.กิตติบดี ทรัพย์เจริญ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ยศ.ทอ. ให้เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ โดยมี พล.อ.ต.แมน ปิยะอิศรากุล เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.


001 643 600

 

002 800 600

 

003 800 600

 

005 800 600

 

006 800 450

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด