๒๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๗๐๐ น. น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศยศ.ทอ. และคณะ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการทหารอากาศ เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร

 

001 800x600

 

007 450 600

 

002 800x600

 

003 800x600

 

004 800x600

 

005 800x600

 

006 800x600 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด