๒๓ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. น.ต.ธีรพัฒน์ คนไว อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. บรรยายธรรมหัวข้อ "ธรรมะคือคุณากร" ณ เรือนจำ ทอ. 

 

001 800 450

 

002 800 450

 

003 800 450

 

004 800 450

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด