๒๔ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. น.อ.กฤษณพล ปราบพาล อศจส.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ประชุมคณก.พิจารณาผังแม่บทและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ ยศ.ทอ. โดยมี พล.อ.ต.กานต์ชนก หันหาบุญ รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.

 

001 800 600

 

002 800 599

 

003 800 600

 

004 800 600

 

005 800 600

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด