๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. น.ท.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี อนุศาสนาจารย์ไทย พร้อมคณะอนุศาสนาจารย์ทั้ง ๓ เหล่าทัพ ณ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม

 

001 800 600

 

002 800 600

 

003 800 600

 

004 450 600

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด