๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. น.ท.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี อนุศาสนาจารย์ไทย พร้อมคณะอนุศาสนาจารย์ทั้ง ๓ เหล่าทัพ ณ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม

 

001 800 600

 

002 800 600

 

003 800 600

 

004 450 600