๒๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. ร.ท.ทองใบ ปัตตายะโส อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ยศ.ทอ. โดยมี พล.อ.ต.แมน ปิยะอิศรากุล เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.

001 800 593

 

002 800 593

 

003 448 600

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด