๒๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๗๐๐ น. พล.อ.อ.เสนาะ พรรณพิกุล ผทค.พิเศษ ทอ. ผู้แทน ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยข้าราชการทหารอากาศ ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร

 

001 800 533

 

003 800 533

 

004 800 533

 

005 800 533

 

007 800 600

 

006 800 533

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด