๐๔ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ น. น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี การอนุศนาจารย์ไทย โดยมี พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธาน มีคณะอนุศาสนาจารย์เหล่าทัพร่วมงาน พร้อมกันนี้ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ได้มอบปัจจัยร่วมทำบุญฯ ในครั้งนี้ และ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ได้มอบของที่ระลึก ด้วยเช่นกัน  ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

 

001 800 600

 

002 800 600

 

003 800 600

 

004 800 600

 

005 450 600

 

006 800 600

 

007 800 600