๐๔ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ น. น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี การอนุศนาจารย์ไทย โดยมี พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธาน มีคณะอนุศาสนาจารย์เหล่าทัพร่วมงาน พร้อมกันนี้ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ได้มอบปัจจัยร่วมทำบุญฯ ในครั้งนี้ และ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ได้มอบของที่ระลึก ด้วยเช่นกัน  ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

 

001 800 600

 

002 800 600

 

003 800 600

 

004 800 600

 

005 450 600

 

006 800 600

 

007 800 600

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด