๐๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. กองอนุศาสนาจารย์ นิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง อยู่เป็นสุข ยุคไทย 4.0 แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพอากาศ โดยมี น.อ.ฐัชคณนศ์ สุวรรณสิงหเวช รอง ผอ.กองการฝึก สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า ทอ. ในวันนี้มีลูกศิษย์หลวงพ่อพยอมนำผักผลไม้และสิ่งของต่างๆ มาจำหน่าย เพื่อนำรายได้ไปใช้ในโครงการฯ ของวัด ทั้งนี้หลวงพ่อจะได้เมตตามาแสดงธรรมอีกครั้งในวันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒  ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า ทอ. และ วันพุธที่ ๑๙ และ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์ 

 

001 800x600

 

002 800x600

 

003 800x600

 

004 800x600

 

005 800x600

 

006 800x600

 

007 800x600

 

008 800x600

 

009 800x600

 

010 800x600

 

011 800x600

 

012 800x600

 

013 800x600

 

014 800x600

 

015 800x600

 

016 800x600

 

017 800x600

 

018 800x600

 

019 800x600

 

020 800x600

 

021 800x600

 

022 800x600

 

023 800x600

 

024 800x600

 

025 800x600

 

026 800x600

 

027 800x600

 

028 800x600

 

029 800x600

 

030 800x600

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด