๐๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น. น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.ท.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.อานนท์ อินทร์เถื่อน อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เดินทางไปปฏิบัติพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๒ ในโครงการจัดสร้างสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอธิการธาตุ  อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทานอธิพร ตลอดจนคณะสงฆ์ร่วมพิธี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานจัดสร้างฯ และประธานทอดผ้าป่า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ

 

001 800x533

 

002 800x533

 

003 800x533

 

004 800x600

 

005 800x533

 

008 800x533

 

006 800x533

 

007 800x533

 

009 800x533

 

010 800x533

 

011 800x533

 

012 800x533

 

013 800x533

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด