๑๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผู้รับผิดชอบการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่กำลังพล ทอ. นิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง อยู่เป็นสุข ยุคไทย 4.0 แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.ต.กานต์ชนก หันหาบุญ รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า ทอ.  ทั้งนี้หลวงพ่อจะได้เมตตามาแสดงธรรมอีกครั้งในวันพุธที่ ๑๙ และ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์ 

 

001

 

002

 

003

 

004

 

006

 

007

 

005

 

008

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด