๑๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ น. น.ท.ประเสริฐ สุวรรณเมฆสกุล อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. น.ท.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ท.ทองใบ ปัตตายะโส อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวง และทำบุญพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สปช.ทอ. โดยมี พล.อ.ท.แอร์บูล สุทธิวรรณ ปลัดบัญชี ทอ. เป็นประธาน ณ สปช.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด