๑๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ.ประชุมคณะเลขานุการเพื่อเตรียมการเรื่องการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำคู่มือปฏิบัติพิธีด้านต่างๆ โดยมี น.ต.ธีรพัฒน์ คนไว อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.เป็นผู้แนะนำ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด