๑๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๖๐๐ น. น.ท.กิตติบดี ทรัพย์เจริญ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวง โดยมี น.อ.จิรทีปต์ บัวภา หก.กสมส.สก.ทอ.เป็นประธาน และปฏิบัติพิธีทำบุญเปิดอาคารกองการสโมสร สก.ทอ. โดยมี พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธาน ณ กองการสโมสร

 

001

 

002

 

003

 

004

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด