๑๙ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. พระราชธรรมนิเทศ (หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง อยู่เป็นสุข ยุคไทย 4.0 แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.อ.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ผช.ผบ.ทอ. เป็นประธาน ณ หอประชุมกานตรัตน์  ทั้งนี้หลวงพ่อจะได้เมตตามาแสดงธรรมอีกครั้งในวันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์ 

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

019

 

010

 

011

 

012

 

018

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด