๒๗ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ น. น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. และ น.ท.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมปฏิบัติพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในโอกาสวันครบรอบชาตกาล ๙๕ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิมงคล (แคล้ว สุธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง โดยมี พล.อ.ต.กานต์ชนก หันหาบุญ รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง

 

009

 

006

 

007

 

008

 

001

 

002

 

010

 

011

 

003

 

005

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด