๓ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ โดยมี น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.กฤษพล ปราบพาล อศจส.กอศ.ยศ.ทอ., ขรก.กอศ.ยศ.ทอ., และ อดีต อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมพิธี ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด