วันพุธที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ กอศ.ยศ.ทอ. ได้นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ บรรยายธรรม แก่กำลังพล ทอ. ในสังกัด สอ.ทอ.,รร.นนก.,สก.ทอ.,พอ. ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี น.อ. หญิง ฉายศรี ฉายากุล รร.นนก.เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับฟังจำนวน ๑๕๗ คน

มีอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. น.ต.ธีรพัฒน์ คนไว
๒. นายบุญยัง ชุ่มชื่น

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด