วันพุธที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ กอศ.ยศ.ทอ. ได้นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ บรรยายธรรม ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา" แก่กำลังพล ทอ. ในสังกัด สอ.ทอ.,รร.นนก.,สก.ทอ.,พอ. ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี น.อ. หญิง ฉายศรี ฉายากุล รร.นนก.เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับฟังจำนวน ๑๕๗ คน

มีอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. น.ต.ธีรพัฒน์ คนไว
๒. นายบุญยัง ชุ่มชื่น

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20200401-4
  08 เมษายน 2563
  อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศมอบเงินบริจาคให้กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20200405
  08 เมษายน 2563
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารที่ประจำจุดตรวจ
 • A20200404
  07 เมษายน 2563
  กองทัพอากาศ สร้างเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วย COVID-19
 • A20200406
  06 เมษายน 2563
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ State Quarantine บ้านพักรับรอง ๕ โรงเรียนการบิน
 • default
  14 พฤษภาคม 2558
  ข่าวทหารอากาศ
 • A20200403
  05 เมษายน 2563
  พิธีอัญเชิญพระรูปหล่อโลหะ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชาทหารอากาศ ไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
 • D20200401
  01 เมษายน 2563
  การปฏิบัติของข้าราชการกองทัพอากาศ เมื่อมีความเสี่ยง COVID-19
 • D20200330
  30 มีนาคม 2563
  ช่องทางรับยาพิเศษ สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศ
 • D20200310
  10 มีนาคม 2563
  คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ (ครั้งที่ ๑) ลง ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 • D20200217
  17 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  13 กุมภาพันธ์ 2563
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  04 กุมภาพันธ์ 2563
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • C20200408
  08 เมษายน 2563
  กองทัพอากาศดำเนินการเรียกกำลังพลสำรอง เหล่าแพทย์ จำนวน ๕๐ คน เข้าปฏิบัติราชการ
 • C20200406
  06 เมษายน 2563
  รายงานการเงินประจำปี กองทัพอากาศ
 • C20200407
  07 เมษายน 2563
  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการและวิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200405
  05 เมษายน 2563
  ๙ เมษายน วันกองทัพอากาศ
 • C20200402
  02 เมษายน 2563
  ๒ เมษายน วันคล้าวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • C20200329
  29 มีนาคม 2563
  นัดปรบมือ ๕ นาที ที่ระเบียงบ้าน หน้าบ้าน ในบ้าน หรือจากที่ไหนก็ได้ เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
 • default
  14 พฤษภาคม 2558
  E20180725
 • E20200224
  24 กุมภาพันธ์ 2563
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • E20191202
  03 ธันวาคม 2562
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  30 ตุลาคม 2562
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.