วันพุธที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ กอศ.ยศ.ทอ. ได้นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ บรรยายธรรม แก่กำลังพล ทอ. ในสังกัด สอ.ทอ.,รร.นนก.,สก.ทอ.,พอ. ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี น.อ. หญิง ฉายศรี ฉายากุล รร.นนก.เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับฟังจำนวน ๑๕๗ คน

มีอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. น.ต.ธีรพัฒน์ คนไว
๒. นายบุญยัง ชุ่มชื่น

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006