๑๕ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีงานบวงสรวงวันสถาปนา กรม.สห.ทอ. โดยมี น.อ.ธง ธรรมโชติ ผบ.กรมทหารสารวัตร ทหารอากาศ เป็นประธาน  และ ขรก.กรมทหารสารวัตร ทหารอากาศ ร่วมพิธี ณ กรมทหารสารวัตร ทหารอากาศ

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด