๑๖ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. น.ท.ประเสริฐ สุวรรณเมฆสกุล อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ นายบุญยัง ชุ่มชื่น อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีงานบวงสรวงเปิดป้ายอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.ต.สุพิจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้งบังคับศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ เป็นประธาน  พร้อมด้วย ขรก.ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ร่วมพิธี ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20200401-4
  08 เมษายน 2563
  อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศมอบเงินบริจาคให้กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20200405
  08 เมษายน 2563
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารที่ประจำจุดตรวจ
 • A20200404
  07 เมษายน 2563
  กองทัพอากาศ สร้างเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วย COVID-19
 • A20200406
  06 เมษายน 2563
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ State Quarantine บ้านพักรับรอง ๕ โรงเรียนการบิน
 • default
  14 พฤษภาคม 2558
  ข่าวทหารอากาศ
 • A20200403
  05 เมษายน 2563
  พิธีอัญเชิญพระรูปหล่อโลหะ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชาทหารอากาศ ไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
 • D20200401
  01 เมษายน 2563
  การปฏิบัติของข้าราชการกองทัพอากาศ เมื่อมีความเสี่ยง COVID-19
 • D20200330
  30 มีนาคม 2563
  ช่องทางรับยาพิเศษ สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศ
 • D20200310
  10 มีนาคม 2563
  คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ (ครั้งที่ ๑) ลง ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 • D20200217
  17 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  13 กุมภาพันธ์ 2563
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  04 กุมภาพันธ์ 2563
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • C20200408
  08 เมษายน 2563
  กองทัพอากาศดำเนินการเรียกกำลังพลสำรอง เหล่าแพทย์ จำนวน ๕๐ คน เข้าปฏิบัติราชการ
 • C20200406
  06 เมษายน 2563
  รายงานการเงินประจำปี กองทัพอากาศ
 • C20200407
  07 เมษายน 2563
  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการและวิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200405
  05 เมษายน 2563
  ๙ เมษายน วันกองทัพอากาศ
 • C20200402
  02 เมษายน 2563
  ๒ เมษายน วันคล้าวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • C20200329
  29 มีนาคม 2563
  นัดปรบมือ ๕ นาที ที่ระเบียงบ้าน หน้าบ้าน ในบ้าน หรือจากที่ไหนก็ได้ เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
 • default
  14 พฤษภาคม 2558
  E20180725
 • E20200224
  24 กุมภาพันธ์ 2563
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • E20191202
  03 ธันวาคม 2562
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  30 ตุลาคม 2562
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.