๑๖ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. น.ท.ประเสริฐ สุวรรณเมฆสกุล อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ นายบุญยัง ชุ่มชื่น อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีงานบวงสรวงเปิดป้ายอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.ต.สุพิจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้งบังคับศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ เป็นประธาน  พร้อมด้วย ขรก.ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ร่วมพิธี ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด