๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. รับเชิญ จาก ผอ.กอศ.ยศ.ทบ. บรรยายพิเศษแก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๒๓ นาย ณ หอประชุมพุทธสิงห์ชัยมงคล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก โอกาสนี้ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งแก่นายทหารนักเรียนฯ เพื่อนำไปใช้ในกิจการของรุ่น

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด