๐๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. น.อ.สุรรัตน์ จันทะนาข่า อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ท.อานนท์ อินทร์เถื่อน อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีงานบวงสรวงและพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารอากาศ ครบ ๗๑ ปี โดยมี พล.อ.ท. เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ. เป็นประธาน  มีอดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อม ขรก.กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธี

001

 

002

 

003

 

004

 

006

 

005

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด