ตามคำสั่ง จก.ยศ.ทอ. ให้ นขต.ยศ.ทอ. ช่วยทำความสะอาดบริเวรรับผิดชอบ  ในวันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๖๓ กอศ.ยศ.ทอ. ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวร ห้องประชุม ห้องรับรอง และทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานของตัวเอง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

001

 004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013