๑๖ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น. น.ท.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ., ร.ต.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.ธีรยุทธ  ฤทธินาคา อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร และบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วพอ.พอ. โดยมี พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.นขต.ฯ, ขรก., ลจ. พนง.ราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ร่วมพิธีฯ ณ วพอ.พอ.

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

091

 

10

 

11

 

12

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด