๑๗ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๗๑๙ น. น.อ.สุรรัตน์  จันทะนาข่า ช่วยราชการ กอศ.ยศ.ทอ.และ น.ท.ประกอบ  สมานทอง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสการยิงจรวดปล่อยดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.ท.ธนศักดิ์  เมตะนันท์ รอง เสธ.ทอ.(ยก.) เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย หน.นขต.ฯ, ขรก., ลจ.,พนง.ราชการ ร่วมพิธีฯ ณ ศปอว.ทอ.

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด