วันพุธที่ ๑ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม น.อ.กฤษณพล ปราบพาล อศจส.กอศ.ยศ.ทอ. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การใช้ชีวิตในยุค New Normal" ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี นขต.ทอ. เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย สปช.ทอ., สลก.ทอ., สบ.ทอ., กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., กร.ทอ., ทสส.ทอ., กง.ทอ., จร.ทอ., สตน.ทอ., สนภ.ทอ., สธน.ทอ., สพ.ทอ., พธ.ทอ.โดยมี น.ต.มนตรี สุขนิธิ น.รักษาความปลอดภัยเอกสารลับ กองรักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานฯ

 01

 

02

 

021

 

04

 

05

 

06

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด