๓ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐๓๐ น. กอศ.ยศ.ทอ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ และพิธีประดับปลอกแขนสีเหลืองให้กับอนุศาสนาจารย์ที่บรรจุใหม่ โดยมี น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์ รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ., น.อ.กฤษพล ปราบพาล  อศจส.กอศ.ยศ.ทอ., ขรก.กอศ.ยศ.ทอ., และ อดีต อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมพิธี ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

                                     ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ประดับปลอกแขนสีเหลืองให้กับอนุศาสนาจารย์ที่บรรจุใหม่

 

11

 

12

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด