วันพุธที่ ๘ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม ได้เรียนเชิญ น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายธรรมในหัวข้อ "อาโรคฺยปรมา ลาภา ลาภมีความไม่มีโรคเป็นเยี่ยมยอด" ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี นขต.ทอ. เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย คปอ., ยศ.ทอ., ชย.ทอ., สวบ.ทอ. และ ศซบ.ทอ. โดยมี น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นประธานฯ

 01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด