วันพุธที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม ได้เรียนเชิญ น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายธรรมในหัวข้อ "การจัดการความเครียด ความทุกข์ และการควบคุมอารมณ์" ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี นขต.ทอ. เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย สอ.ทอ., รร.นนก., พอ., สก.ทอ., ขส.ทอ. โดยมี น.ต.ปัจจัย ระกิติ ผู้ฝึกสอนแผนกเสริมสร้างสมรรถภาพ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานฯ

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006