วันพุธที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม ได้เรียนเชิญ น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายธรรมในหัวข้อ "การจัดการความเครียด ความทุกข์ และการควบคุมอารมณ์" ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี นขต.ทอ. เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย สอ.ทอ., รร.นนก., พอ., สก.ทอ., ขส.ทอ. โดยมี น.ต.ปัจจัย ระกิติ ผู้ฝึกสอนแผนกเสริมสร้างสมรรถภาพ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานฯ

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด