๒๔ ก.ค. ๖๓ ยศ.ทอ.ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๓ โดยมี พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคำ จก.ยศ.ทอ.เป็นประธาน พร้อมด้วย หน.นขต.ฯ, ขรก.,ลจ., พนง.ราชการ ร่วมพิธีฯ ณ พุทธสถาน กอศ.ยศ.ทอ.

 

001

 

002

 

003

 

004

 

009

 

005

 

006

 

007

 

008