๖ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ น. น.ท.ประกอบ  สมานทอง  อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.และร.อ.ทองใบ ปัตตายะโส อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีครบรอบวันที่ระลึกแก่กรรม พล.อ.อ.ประกอบ  บุรพรัตน์ โดยมี พล.อ.ท.อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์  อดีต จก.พอ. และ รอง ปธ.มูลนิธิ พล.อ.อ.ประกอบ  บุรพรัตน์ พร้อมด้วย หน.นขต., ขรก., ลจ., พนง.ราชการ พอ. และครอบครัวบุรพรัตน์ ร่วมพิธีฯ ณ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

000

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012