๑๓ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม ได้กราบอาราธนา  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และทีมงานพระวิทยากร บรรยายธรรมในหัวข้อ "โควิดหาย แต่เรายังหายใจ" ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี นขต.ทอ. เข้ารับฟังธรรมบรรยายประกอบด้วย  คปอ., ยศ.ทอ., ชย.ทอ., สวบ.ทอ. และ ศซบ.ทอ. โดยมี พล.อ.ท.ธาดา เคี่ยมทองคํา จก.ยศ. เป็นประธานในพิธี ฯ

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013