๑๔ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. น.อ.สุรรัตน์  จันทะนาข่า ช่วยราชการ ยศ.ทอ. และ ร.ต.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนา กรม สห.ทอ. โดยมี น.อ.ธง ธรรมโชติ ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. เป็นประธาน  ณ กรม สห.ทอ. และ เวลา ๑๐๓๐ น. ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้อดีตผบช.และขรก.ที่ล่วงลับไปแล้ว  ณ ศาลาทรงไทยศรีผ่อง วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี โดยมี พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธี ฯ

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

 

018

 

019

 

020

 

021